Aanpak Dierenleed

Persoonlijke Visie van Mevr. Ellerie

Ik ben al 40 jaar bezig met het redden en opvangen van verwaarloosde en mishandelde dieren in de stad Groningen. Dat op zich is een taak waar ik 24 uur en 7 dagen mee zoet ben. Het dierenleed is de laatste tijd erbarmelijk gestegen. De huisdieren, waaronder ook onze katten, zijn in aantal de laatste jaren enorm gestegen. Dit mede doordat er veel mensen financieel niet meer voor ze kunnen zorgen en geen afstandsgeld bij het dierenasiel kunnen betalen.

Buitenplaats

Gevolg, ongecastreerde en ongesteriliseerde huiskatten die in grote getale op straat of in de bossen worden gedumpt. Er zijn Verenigingen en Stichtingen in heel Nederland die zich hieraan schuldig maken, door met alle goede bedoelingen katten die niet zijn te herplaatsen eerst te steriliseren en te castreren, waarna ze vervolgens op hun eigen zwerfplek of bij boerderijen of in de bossen weer worden uitgezet. Het is normaal dat deze roofdieren op jacht gaan en alle prooidieren die ze maar kunnen vangen opeten om hun honger te stillen.

Naast het probleem dat deze dieren van ons afhankelijk zijn, geen medische verzorging meer krijgen en met alle gevolgen vandien na een lange lijdensweg een verschrikkelijke dood sterven. Ze hebben geen natuurlijke vijanden die hun weer opeten als ze zwak worden. Het eindresultaat van dit alles is dat als na al deze ellende ze het toch overleven, alsnog door jagers worden doodgeschoten. Er worden per jaar meer dan 10.000 katten afgeschoten door jagers. Door het huidige beleid krijgen we dit soort wantoestanden. Dit vind ik een trieste zaak.

Kattenopvang

Maar zo kunnen wij toch niet in de toekomst met onze huisdieren blijven omgaan. Daarom wil ik tot slot nog even aangeven dat het beter zal zijn als we voor onze katten op grote schaal via de politiek en in elke gemeente een bijdrage laten betalen, zodat de dieren allemaal in Nederland gratis gecastreerd en gesteriliseerd kunnen worden zodat het aantal drastisch zal verminderen. Ook dierenartsen kunnen hieraan meewerken door gereduceerde prijzen aan de gemeente aan te bieden. Een collega van mij doet dit al een paar jaar met haar stichting boven in de Provincie Groningen en het heeft zijn vruchten al afgeworpen, het zwerfkatten probleem is met 90% verminderd.

Ook zou de dierenbescherming kunnen helpen door geen afstandsgeld meer te vragen voor de katten. In heel veel landen doen ze dit al. Het uitzetten van katten moet stoppen. Onplaatsbare katten kan men beter direct laten inslapen in plaats van bovenstaande lange ellendige weg te gaan en alsnog doodgeschoten te worden. Het is voor alle dierenbeschermers van Nederland een vreselijke keuze. Persoonlijk vind ik dit ook heel erg. Maar als je kiezen moet tussen twee kwaden dan kies je toch altijd voor de minst kwade.